Coroczny raport zarządu i władz spółki...

Zwołanie zgromadzenia, na którym ma się odbyć podsumowanieminionego roku powinno być zrobione przez zarząd spółki. Co jednak robić, gdy on nie garnie się do tego? W zależności od tego, jaką spółkę prowadzimy może to zrobić ktoś inny. W spółkach z …

Księga przychodów i rozchodów źródłem wiedzy...

Księgowość prowadzić wcale prosto nie jest. Trzeba znać prawa rachunkowości, prawo polskie oraz wszystkie kruczki, dzięki którym stanie się to łatwiejsze. I oczywiście trzeba to lubić. Jeśli nie otworzymy się na ten dział życia, możemy zapomnieć o prowadzeniu jakiejkolwiek działalności....

Prawdziwa wartość sprawozdań finansowych...

Prowadząc swój własny biznes wiemy już co złożyć, gdzie, ale nie wiemy dlaczego. Czasami prościej jest uznać, że tak po prostu trzeba i to zrobić. Spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne muszą przekazać sprawozdania finansowe spółek swoich do urzędów...

Analizowanie wyników finansowych spółek...

Każdy z nas marzył kiedyś o założeniu własnej działalności. Nie musiałoby być to duże przedsiębiorstwo, ale mały rodzinny interes każdemu by się przydał. Wiadomo jednak, że prowadzenie takiej firmy kojarzy się z wyrzeczeniami, obowiązkami i stresującymi sytuacjami. Od nas samych...

Zaprezentuj prognozy finansowe swojej firmy...

Aby jak najlepiej zaprezentować swoją sytuację finansową i majątkową, oraz przede wszystkim wynik finansowy jednostki należy złożyć sprawozdanie finansowe. Powinno ono być przede wszystkim rzetelne, jasne i czytelne. Poza tym musimy zadbać o to, by było zgodne z prawdą oraz...