Zaprezentuj prognozy finansowe swojej firmy

Aby jak najlepiej zaprezentować swoją sytuację finansową i majątkową, oraz przede wszystkim wynik finansowy jednostki należy złożyć sprawozdanie finansowe. Powinno ono być przede wszystkim rzetelne, jasne i czytelne. Poza tym musimy zadbać o to, by było zgodne z prawdą oraz odpowiadało podstawowym potrzebom informacyjnym licznych zewnętrznych użytkowników takich jak inwestorzy, wierzyciele, agendy rządowe, pracownicy i ich ugrupowania, konkurencja oraz oczywiście zarządzający. To tylko niektórzy użytkownicy naszego raportu.

Prawda jest taka, że sprawozdania finansowe powstają głównie dla nas samych, ale urzędy również wymagają tego dokumentu. Każdy przedsiębiorca powinien liczyć się z tym, że w końcu, po ukończeniu roku obrachunkowego w dniu bilansowym będzie musiał takie sprawozdanie napisać. Oczywiście taki raport musi spełniać dużo warunków, wszelkie wymogi oceniają użytkownicy, do których ten raport dotrze. Obligatoryjne sprawozdanie roczne finansowe jest to najważniejszy rodzaj tego typu raportów. Jednostka gospodarcza, każda bez wyjątku musi taki raport finansowy stworzyć.

Co jest ważne?

Należy przy tym pamiętać, że czas na jego wykonanie jest ograniczony, ale jego zawartość nie. Powinien on zawierać przegląd rozwoju działalności jednostki, jej sytuacji oraz wszelkich ważnych wydarzeń. Sprawozdanie finansowe musi spełniać wiele warunków. Przede wszystkim powinny odznaczać się wiarygodnością, zrozumiałością dla użytkowników, kompletnością, porównywalnością, sprawdzalnością, terminowością i ciągłością. Oczywiście wiadomo, że takie sprawozdanie sporządza się w różnych sytuacjach i warunkach czasowych, organizacyjnych oraz kapitałowych. Na kompletne sprawozdanie składa się wiele części, takich jak wprowadzenie, rachunek wyników czy bilans.

Podsumowanie

Czynników jest więcej, każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić jakie dokumenty on musi skompletować. Składając najważniejsze roczne sprawozdanie trzeba dołączyć sprawozdanie z działalności jednostki, ale tylko wtedy gdy jest to określone przez ustawę lub odrębne przepisy. Obecnie te sprawozdania są najlepszym źródłem informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Oprócz tego pozwalają na uporządkowanie informacji finansowych, a także na analizę danych jednostki gospodarczej. Trzeba zawsze pamiętać o tym, kto będzie użytkownikiem naszego sprawozdania przy decyzjach inwestycyjnych.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *