Prawdziwa wartość sprawozdań finansowych

Prowadząc swój własny biznes wiemy już co złożyć, gdzie, ale nie wiemy dlaczego. Czasami prościej jest uznać, że tak po prostu trzeba i to zrobić. Spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne muszą przekazać sprawozdania finansowe spółek swoich do urzędów skarbowych wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych. Oczywiście w przypadku, kiedy te badania obowiązują.

Jak uniknąc nieprawidłowości

Przekazanie tego musi się odbyć wraz z odpisem uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Brzmi skomplikowanie i takie właśnie jest. Co lepsze, spółki te nie muszą przekazywać do urzędu skarbowego sprawozdania z działalności spółki ani odpisu uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty. Jednakże, na złożenie tych dokumentów właściciel firmy ma dziesieć dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Inaczej jest w przypadku wspólników spółek osobowych, gdyż jeśli są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe, to swoje sprawozdania finansowe dołączają do zeznania rocznego za dany rok podatkowy.

Tu ułatwienie, tam utrudnienie, w sumie nie wiadomo, kto ma gorzej. Lepiej złożyć więcej dokumentów i mieć na to więcej czasu, czy założyć inną spółkę? Pytań jest wiele, ale odpowiedzi nie zawsze są na tyle konkretne, by przedstawić to w świetle, w jakim chciałby pytający. Urzędy zawsze będą istniały po to, aby zbierać nasze dokumenty, które tak naprawdę moglibyśmy zbierać sami, jednak- co w takim razie robiliby urzędnicy? Każdy ma swoje zajęcie i jego powinien pilnować, szkoda tylko, ze niektórzy rzeczywiście zamiast pomagać przedsiębiorcom to rzucają im pod nogi ciężkie kłody, które niestety nie wszyscy są w stanie przeskoczyć lub też obejść. Czasami brak sprytu, a czasem niewiedza prowadzi do zbyt wiele przedsiębiorstw.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *