Księga przychodów i rozchodów źródłem wiedzy

Księgowość prowadzić wcale prosto nie jest. Trzeba znać prawa rachunkowości, prawo polskie oraz wszystkie kruczki, dzięki którym stanie się to łatwiejsze. I oczywiście trzeba to lubić. Jeśli nie otworzymy się na ten dział życia, możemy zapomnieć o prowadzeniu jakiejkolwiek działalności. Każdy prowadzący firmę i księgowość na pewno wie co to są pełne sprawozdania finansowe KPiR.

Są to bowiem najważniejsze raporty składane przez przedsiębiorców. Następuje wtedy zamknięcie roku obrachunkowego, a co za tym idzie, trzeba powiadomić rejestr sądowy, co działo się w naszej firmie przez ostatni rok. Sprawozdanie składa się z kilku części. Pierwsza z nich to wprowadzenie do sprawozdania, czyli określenie wszelkich informacji o działalności takich jak adres, właściciel, czas egzystowania oraz wszelkie inne opisane w rubrykach. Kolejną bardzo istotną kwestią tworzenia sprawozdania jest prawidłowa wycena wszelkich składników firmy. Chodzi tu oczywiście o majątek.

Co najpierw?

Wcześniej oczywiście należy sporządzić inwentaryzację w firmie. Ważne też jest to, aby właściwie wycenione aktywa i pasywa majątku umieścić w odpowiednich rubrykach sprawozdania. Nasz roczny bilans musi obejmować wszelkie aktywa, czyli wartości niematerialne i prawne, należące do firmy oraz aktywa trwałe, czyli inaczej środki w tym również budowlane. Oprócz tego są to należności długoterminowe, czyli takie, które da się skontrolować przez jednostkę.

Są to zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, które powstają w wyniku przeszłych zdarzeń i przyniosą danej firmie korzyści ekonomiczne, czyli na przykład kaucje z tytułu najmu czy dzierżawy, należności z tytułu sprzedaży aktywów finansowych takich jak obligacje, oraz środki trwałe i należności z tytułu wszelkich przyznanych odszkodowań. Oprócz samych aktywów jest jeszcze wiele innych części, na których warto się skupić.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *