Coroczny raport zarządu i władz spółki

Zwołanie zgromadzenia, na którym ma się odbyć podsumowanieminionego roku powinno być zrobione przez zarząd spółki. Co jednak robić, gdy on nie garnie się do tego? W zależności od tego, jaką spółkę prowadzimy może to zrobić ktoś inny. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością robi to komisja rewizyjna, a w akcyjnych rada nadzorcza. Uprawnienie do zwołania zgromadzenia podsumoującego poprzedni rok może również być przyznane innym osobom, ale musi to być decyzja wszystkich wspólników oraz być zapisane w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lub w statucie spółki akcyjnej.

Wiadomo, że najważniejsze jest poinformowanie wszystkich wspólników o zorganizowaniu takiego spotkania. Sposoby na to są różne, jednak ustalono, że najlepiej będzie, jeśli wszyscy dostaną te informacje jak najszybciej, oraz będzie tam zapisane informacje o terminie i miejscu zgromadzenia, ale też o szczegółowym porządku obrad. Zarząd każdej firmy przygotowuje również odpowiednie dokumenty na zgromadzenie, aby wspólnie udało się ułożyć sprawozdanie zarządu spółki. Oprócz tego oczywiście musi powstać sprawozdanie roczne finansowe, które jest odrębnym dokumentem.

Jak przedstawić taki raport?

Każdy z nich ma obrazować sytuację spółki. Tak brzmi teoria, lecz w praktyce to księgowe lub też zewnętrzen firmy są odpowiedzialne za powstanie takich raportów. W zależności od tego komu się to zleci. Nie ma to jednak wpływu na wiarygodność dokumentu, gdyż ustalono, że kierownik spółki, czyli osoba dostarczająca dokumenty do odpowiednich sądów jest w pełni odpowiedzialny za to, czy przygotowane raporty są kompletne i prawdziwe. W przypadku spółek takim kierownikiem jest oczywiście zarząd.

Najlepiej oczywiście przed złożeniem sprawozdania poprosić bieglego rewidenta o sprawdzenie jego jednolitości, wiarygodności i poprawności pod każdym względem. Korzystanie z pomocy biegłego rewidenta jest wręcz obowiązkowe, gdyż wyklucza już wszelkie pomyłki i uchybienia.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *